L'actitud és el que ens fa especials!

CAMPUS PLAY

  • Instagram
  • Vimeo
  • Twitter
  • Facebook

Actitud,essència i il·lusió

2013: Esports Play

Experiència, instants, records

8 anys fent Campus

Responsabilitat, empatia, seguretat

2020: resiliènCia

Fidels com sempre...

2021: persistim