top of page

AVÍS LEGAL

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 

  • Titular: ASSOCIACIÓ D’ESPORTS PLAY

  • Contacte: info@esportsplay.com

  • Telèfon: 650798183

  • Dades registrals: Registre d’Associacions de Barcelona

  • Número d'inscripció: 50546 - J / 1 

  • Data d'inscripció: 24/05/2013

  • CIF: G66025875


 

 

Objecte:

Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web/portal d’internet que la Associació d’Esports Play amb CIF: G66025875, posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per la associació en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que és posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen amb lo previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles. 

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis.

L’ associació no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’ associació avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’ associació no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser ocasionats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les distintes pàgines web del Portal o aquelles des de les que és presten determinats serveis. 

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web referent a les distintes promocions o esdeveniments, es merament orientativa i està sotmesa a l’acceptació de les persones que apareixen sent clarament identificables.

Llei de consumidors

La informació de cada promoció amb productes/serveis/esdeveniments per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 del 21 d’Abril, és troba a disposició dels compradors amb les oficines de l’ associació. 

Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris.

Només en el cas que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de l’ associació, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del portal o dels serveis emplenant per ells, mitjans distints dels que s’hagin posat a la seva disposició, en aquest efecte o dels que emplenin habitualment a aquest efecte en internet. 

Exclusió de responsabilitat dels continguts.

L’ associació no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que és comuniqui, difondre, transmetre o exhibir a través dels serveis del Portal. 

Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis allotjats fora del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. L’ associació no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites. 

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’ associació o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’ associació o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals deuran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. 

Protecció de Dades.

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’associació avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per que aquests determinen lliure i voluntàriament si desitjant facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’ associació en el Portal en cada moment. L’usuari accepta que les dades personals per ell facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’ associació. 

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: info@esportsplay.com

Llei Aplicable i Fur.

Aquestes Condicions Generals és regiren per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de las Condicions Generals, l’ associació i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi és sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page